Zemin Yüzey Harçları

ÇİFT KOMPONENTLİ SU İZOLASYON HARCIG-FLOOR-HYDRO – flex
su-izolasyon-harci

Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift komponentli, özel kimyasallarla modifiye edilmiş, yüksek su geçirimsizlik sağlayan, antibakteriyel, güçlendirilmiş özellikli, elastik su izolasyon harcı

Tanım

* Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift komponentli, özel kimyasallarla modifiye edilmiş, yüksek su geçirimsizlik sağlayan, antibakteriyel, güçlendirilmiş özellikli, elastik su izolasyon harcı

Uygulama Alanları

*Su depoları, sızdırmazlık çukurları, atık su kanalları, kaplıca
ve hamamlar, mutfak, banyo, balkon, teras, çatı, yüzme ve
süs havuzları gibi ıslak hacimli yüzeyler üzerine kaplama
malzemesi uygulamasından önce su izolasyonu sağlamak
amacıyla kullanılır.

Ürün Avantajları

* G-FLOOR-HYDRO elastik su izolasyon harcı kolay hazırlanır ve uygulanır,
işçilik ve zaman kaybını önler.
* Yüksek yapısma ve dayanıklılık sağlar.
* Yüksek su geçirimsizlik sağlar.
* Elastiktir, çatlama yapmaz.
* Donma-çözülme etkilerine karsı dirençlidir.
* Seramik kaplama veya sap öncesi ideal su yalıtım malzemesidir.
* Antibakteriyeldir, içme suyu depolarında kullanılmaya uygundur.

Yüzey Hazırlanması

* Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
* Yapışmayı engelleyici malzemeler (toz, yağ, kir vs.) yüzeyden temizlenmeli, harç çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır.
* Yüzey üzerindeki çatlak ve boşluklar G-REPAIR-1200 ya da G-REPAIR-800 tamir harçları ile uygulamadan en az 1 gün önce tamir edilmelidir.
* Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile temizlenmelidir.
* Çok sıcak ve rüzgarlı havalarda yüzey suya doyurulmalıdır.
* Yüksek yapışma sağlamak için uygulamadan önce yüzeye uygun olarak L-PRIMER-ST genel amaçlı astar veya L-PRIMER-PLAST brüt beton astarı
uygulanmalıdır.

Uygulama Yöntemleri
G-FLOOR-HYDRO Komponent-B üzerine Komponent-A sepeleyerek dökülür.
İlk kat uygulaması için karışıma yaklaşık 1 kg su ilave edilir.
Üst kat uygulamaları için karışıma su ilave edilmemelidir.
Tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.
İlk kat uygulamasında, su karıştırarak hazırlanmış G-FLOOR-HYDRO harcı, rulo veya fırça ile tüm yüzeye ince
bir tabaka halinde esit kalınlıkta uygulanır.
İlk kat uygulamasından 1-2 saat sonra, 2. kat uygulaması için hazırlanmış (su içermeyen) G-FLOOR-HYDRO harcı,
rulo veya fırça ile tüm yüzeye 1 mm kalınlıkta eşit sekilde uygulanır.
2. kat uygulaması esnasında harç yüzeyi kurumadan, köşe ve birlesim yerlerine pah bandı yerleştirilir. İnce bir fırça
yardımıyla pah bandının harcın içerisine gömülmesi sağlanır.
File uygulanması gereken durumlarda, 2. kat uygulamasından sonra harç yüzeyi kurumadan, file yüzeye gerilerek
yerleştirilir. Fırça veya rulo ile hafifçe bastırarak filenin harç içerisine gömülmesi sağlanır.
2. kat uygulamasından minimum 6 saat sonra, 3. kat uygulaması için hazırlanmış (su içermeyen) G-FLOOR-HYDRO harcı,
rulo veya fırça ile tüm yüzeye 1 mm kalınlıkta eşit şekilde 2. kata dik yönlü olarak uygulanır.
Kuruma süresi tamamlandıktan sonra yüzey, üzerine yapılacak diğer uygulamalar için uygun hale gelir.
G-FLOOR-HYDRO su izolasyon harcı üzerine mutlaka şap veya seramik gibi kaplama malzemesi uygulanmalıdır.
Uzun süreli güneş ışığına ve diğer ortam etkilerine maruz bırakılmamalıdır.

TS EN 14891 TİP: CM, SINIF: P ; Normal Çimentolu, sıvı halde uygulanan,
çatlak köprüleme özelliği olan ve klorürlü suya dayanıklı su geçirimsizlik ürünü
Baslangıç Yapısma Mukavemeti: ≥ 0,5 N / mm2
Su ile Temastan Sonra Yapısma Mukavemeti: ≥ 0,5 N / mm2
Isıl Yaslandırma Sonrasında Yapısma Mukavemeti: ≥ 0,5 N / mm2
Donma-Çözünme Çevriminden Sonra Yapısma Mukavemeti: ≥ 0,5 N / mm2
Kireçli Su ile Temastan Sonra Yapısma Mukavemeti: ≥ 0,5 N / mm2
Klorlu Su ile Temastan Sonra Yapısma Mukavemeti: ≥ 0,5 N / mm2
Su Geçirimsizlik: ≤ 20 gr kütle artısı (penetrasyon yok)
Çatlak Köprüleme: ≥ 0,75 mm (+20oC)
Kap Ömrü: 30 dk.
Üzerine Uygulama Yapılması İçin Gerekli Süre: 3 gün

RİSK İŞARETLERİ
H315: Deri tahrişine neden olur.
H318: Ciddi göz hasarına neden olur.
H335: Solunum tahrişine neden olabilir.
GÜVENLİK İŞARETLERİ
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde su ile bir kaç
dakika dikkatlice durulayın. Mümkünse kontak lensleri
çıkarın. Durulamaya devam edin.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve
serin (+5 ◦C ve +25 ◦C arası sıcaklık) ortamda depolandığında
raf ömrü 12 aydır.

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİC-FLOOR-HARDENER – Yeşil
yuzey-sertlestirici

Çimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, beton zeminler için yüzey sertleştiricidir.
Yüksek aşınma direnci gerektiren beton zeminler ve şapların güçlendirilmesi için kullanılır.
8 m² / 25 kg torba

Tanım

*Taze beton zeminler üzerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır, çimento ve mineral esaslı, yüzey sertleştirme malzemesi

Uygulama Alanları

Yüksek aşınma direnci gerektiren depolar, fabrikaların
yanı sıra restoranlar, alışveriş merkezleri, gibi yoğun
trafiğe maruz kalacak mekanlarda zemin döşemeleri
ve şapların güçlendirilmesi, yüzeyde toz oluşumunu
önlemek amacıyla kullanılır. Ayrıca ekonomik ve estetik
görünüm sağlanmış olunur.

Ürün  Avantajları

Yüzey Sertleştirici C-FLOOR-HARDENER
* Sert dolgu malzemelerini içerdiğinden zemin dayanımını %30 oranına
kadar arttırır.
* Zeminin su emiciliğini azaltır.
* Zeminin aşınarak tozumasını engeller.
* Yoğun trafik alanlarında uygulamaya uygundur.
* Darbelere karşı dayanımı artırır.
Kür Malzemesi C-FLOOR-CURE
* Taze betonun dış hava şartlarına karşı ani su kaybetmesini önler.
* Yüksek kürleme özelliği ile rötre çatlakları oluşma ihtimalini azaltır.
* Daha sert ve tozumayan bir yüzey sağlar.

Yüzey Hazırlanması

* Uygulama öncesi alt yüzey sağlam, yoğun ve mastarında olmalıdır.
* Uygulanacak alanın taşıyıcı betonun minimum C25 sınıfında olmalıdır.
* Yumuşak noktalar, çıkıntılar toz, kir, inşaat kalıntıları gibi maddeler beton dökümünden önce yüzeyden temizlenmelidir.
* Taze dökülmüş zeminlerde mastarlama işlemi yapıldıktan sonra yüzey sertleştirici uygulamasına hazır olup olmadığını anlamak için başparmakla
zemin yüzeyine kuvvetlice bastırılır.
* Yaklaşık 3-5 mm derinliğinde iz kaldığında yüzey uygulamaya hazır demektir.

Uygulama Yöntemleri

Taze beton dökülmüş zeminlerde, mastarlama işlemi yapıldıktan sonra yüzeyin sertleştirici uygulamasına hazır
olup olmadığını anlamak için, başparmakla zemin yüzeyine kuvvetlice bastırılır. Yaklaşık 3-5 mm derinliğinde iz
kaldığında yüzey uygulamaya hazır demektir.
Yüzeyin Yüzey Sertleştirici uygulamasına hazır olduğu gözlemlendikten sonra uygulama yapılır.
Mekanik mala kullanılarak perdahlama işlemi yapılır.
Malzemenin geri kalanı aynı şekilde yüzeye yedirilerek perdahlama yapılır.
Yüzey üzerinde yürünebilecek kadar sertleştikten sonra yüksek devirde perdahlama yapılarak, pürüzsüz
yüzey sağlanır.
Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için
yüzeye kür malzemesi uygulanmalıdır.
Kür malzemesi kullanılmadan önce çalkalanır.
İnce bir film tabakası olacak şekilde fırça, rulo ya da püskürtme pompası ile yüzeye eşit miktarda uygulanır.

TS EN 1504-2 : 2008 Çimento Esaslı Yüzey Sertleştirme Malzemesi
Yangına Tepki: Sınıf A1
Aşınmaya Direnç Dayanımı: Maksimum 3000 mg
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği: Maksimum 0,1 kg/m2 . h0,5
Üzerine Basılabilme Süresi: Minimum 24 Saat
Çarpmaya Direnç: Sınıf II
Çekip Koparma Yolu ile Yapışma Dayanımı: > 1,0
Trafik Yükü : Yok / Rijit

RİSK İŞARETLERİ
H315: Deri tahrişine neden olur.
H318: Ciddi göz hasarına neden olur.
H335: Solunum tahrişine neden olabilir.
GÜVENLİK İŞARETLERİ
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde su ile bir kaç
dakika dikkatlice durulayın. Mümkünse kontak lensleri
çıkarın. Durulamaya devam edin.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve
serin (+5 ◦C ve +25 ◦C arası sıcaklık) ortamda depolandığında
raf ömrü 12 aydır.

KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ZEMİN TESVİYE ŞAPIG-FLOOR-SELF – Gri
Zemin G-FLOOR-SELF gri 49X35X10

Gözeneksiz yapı oluşmasını ve kolay yayılmayı sağlayan, polimer takviyeli, çimento esaslı, zemin tesviye şapı

Tanım

*Gözeneksiz Yapı Oluşmasını ve Kolay Yayılmayı Sağlayan,Polimer Takviyeli Çimento Esaslı Yüzey Düzeltme Şapı.

Uygulama Alanları

Çimento esaslı yüzeyler, beton plakalar üzerine,zemin
kaplama malzemelerinden karo, seramik, pvc, halı, parke
vb. bitirme malzemelerinin döşenmesinden önce düz ve
rötresiz, yüzey kalitesi çok yüksek bir zemin trafiğe maruz
hastane, okul, alışveriş merkezleri, hava alanları vb. büyük
alanların zeminlerinin düzeltilmesinde kullanılır.

Ürün Avantajları

* G-FLOOR-SELF zemin tesviye şapı kolay uygulama özelliği ile
işçilik ve zaman kaybını önler.
* Yüksek yapışma, dayanıklılık ve yüzey direnci sağlar.
* Kimyasal takviyesi sayesinde daha az ürün ile daha geniş
alanlar tamir edilebilir.
* Kolay hazırlanır ve uygulanır.
* Çatlama ve çökme yapmaz.
* 5 mm’ ye kadar zemin tesviyesine imkan verir.
* Kaplama malzemesi uygulanmadan önce düzgün ve pürüzsüz
bir yüzey oluşturur.

Yüzey Hazırlanması

* Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
* Yağ, kir veya yapışmış engelleyici malzemeler (toz vs) yüzeyden temizlenmeli, harç çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır.
* Uyguluma yüzeyi gerekli ise su ile temizlenmelidir.
* Çok sıcak ve rüzgarlı havalarda yüzey suya doyurulmalıdır.
* Uygulamadan önce uygulama yapılacak zeminin G-FLOOR-ST ile astarlanması önerilir.

Uygulama Yöntemleri

*Belirtilmiş su miktarı ile karıştırılmış yüzeye dökülerek düz bir mala yardımıyla yayılmasına yardımcı olunur.
*Kirpi rulo kullanılarak yüzey en az 3 kez düzeltilir.
*Karışım içerisinde yürünebilmesi için ayağa çivili ayakkabı giyilmelidir.
*Karışım ilk 20 dakika çok iyi yayılabildiği için bu süre içinde zemine uygulanmalıdır.
*Uygulama sonrası yüzeyin hava akımlarından koruması ve su ile temasının engellenmesi gereklidir. Alttan ısıtmalı zeminler üzerine *Uygulamada,ısıtma sisteminin 24 saat öncesinden kapatılması gerekmektedir.
*Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklığının +5oC ve +30oC arasında olmasına özen gösterilmelidir.
*Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
*Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören aşırı sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama Yöntemleri

25 kg G-FLOOR-SELF harcı 25 kg ambalaj için 4,5 – 5 litre temiz su üzerine sepeleyerek dökülür.
Tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.
Belirlenmiş su miktarı ile karıştırılmış harç yüzeye dökülür, düz bir mala yardımıyla yayılmasına yardımcı olunur.
Karışım ilk 20 dakika çok iyi yayılabildiği için bu süre içinde zemine uygulanmalıdır.
Kirpi rulo kullanılarak yüzey en az 3 kez düzeltilmelidir.
Karışım içerisinde yürünebilmesi için ayağa çivili ayakkabı giyilmelidir.
Uygulama sonrası yüzeyin hava akımlarından korunması ve su ile temasının engellenmesi gereklidir.
Alttan ısıtmalı zeminler üzerine uygulamalarda, ısıtma sisteminin 24 saat öncesinden kapatılması gerekmektedir.

TS EN 13813 : 2004 / CT-C35-F5 Çimento Esaslı Şap Malzemesi
Basınç Dayanımı: ≥ 35 N/mm2
Eğilme Dayanımı: ≥ 5 N/mm2
Aşınma Direnci: ≤ 10 cm3
Kap Ömrü: 20 dk.
Film Yapma Süresi: Min. 20 dk.
Trafiğe Açılması İçin Gerekli Süre: Min. 24 saat

RİSK İŞARETLERİ
H315: Deri tahrişine neden olur.
H318: Ciddi göz hasarına neden olur.
H335: Solunum tahrişine neden olabilir.
GÜVENLİK İŞARETLERİ
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde su ile bir kaç
dakika dikkatlice durulayın. Mümkünse kontak lensleri
çıkarın. Durulamaya devam edin.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve
serin (+5 ◦C ve +25 ◦C arası sıcaklık) ortamda depolandığında
raf ömrü 12 aydır.

Seramik Yapıştırma Harçları

g-fix-deco
SÖVE YAPIŞTIRMA HARCIG-FIX-DECO- power griYüksek yapışma gücüne sahip, kayma özelliği azaltılmış, kimyasal takviyelerle özellikleri geliştirilmiş, çimento esaslı, söve yapıştırma harcı

w-fix-flex
GRANİT – DOĞALTAŞ YAPIŞTIRMA HARCI

W-FIX-GRANIFLEX / C2TES2- power flex beyazKayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, şekli oldukça fazla bozulabilensüper esnek, ilave özelliklerle geliştirilmiş, normal sertleşen, çimento esaslı, beyaz granit-doğaltaş-seramik yapıştırma harcı (C2TES2)

g-fix-power
G-FIX-POWER / C2TE- power griKayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, normal sertleşen, çimento esaslı, gri seramik yapıştırma harcı (C2TE)

g-fix-extra
G-FIX-EXTRA / C1TE- extra griKayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, normal sertleşen, çimento esaslı, gri seramik yapıştırma harcı (C1TE)

g-fix-eco
G-FIX-ECO / C1- ekonomik griNormal sertleşen, çimento esaslı, gri seramik yapıştırma harcı (C1)

Seramik yap G-fixSt CT1 49X35X10

G-FIX-ST/C1T- Standart GriKimyasal katkılı, kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.
Brüt beton, tuğla, gaz beton, bims duvarlar üzerine küçük ve orta boyuttaki seramiklerin yapıştırılmasında kullanılır.
5 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,8 cm)

Seramik-yap-G-FIX-manto49X35X10

G-FIX-MANTO- Power GriKimyasal katkılı, kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış ısı yalıtım levha yapıştırma harcıdır.
İç ve dış cephelerde XPS, EPS, taşyünü v.b. ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.
5 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,8 cm)

g-fix-flex
G-FIX-FLEX / C1TES1- Flex GriKayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, şekli bozulabilir-esnek, normal sertleşen, çimento esaslı, gri seramik yapıştırma harcı (C1TES1)

Seramik yap G-fix-POOL C2TE  49X35X10-1

G-FİX- POOL / C2TE- Islak Zemin Havuz GriKimyasal katkılı, kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış suya dayanıklı seramik yapıştırma harcıdır.
Brüt beton, tuğla, gaz beton, bims duvarlar üzerine orta ve büyük boyuttaki seramiklerin yapıştırılmasında kullanılır.
5 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,8 cm)

g-fix-powerflex

G-FIX-POWERFLEX / C2TES2- Power Flex GriKimyasal katkılı, kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.
Brüt beton, tuğla, gaz beton, bims duvarlar üzerine orta ve büyük boyuttaki seramiklerin yapıştırılmasında kullanılır.
5 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,8 cm)

Seramik yap gaz beton G FIX Block C2TE 49X35X10
GAZBETON-BİMS-TUĞLA ÖRGÜ HARCI

G -FIX-BLOCK- GriKimyasal katkılı, yüksek yapışma mukavemetli çimento esaslı gazbeton-bims-tuğla örgü harcıdır.
Brüt beton, tuğla, gaz beton, bims v.b. yapı elemanlarının düşey yüzeylerde örülmesinde kullanılır.
8 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1 cm)

Seramik yap W-FIX-granint dogal C2TE 49X35X10
GRANİT-DOĞALTAŞ YAPIŞTIRMA HARCI

W-FIX-GRANITE / C2TE- BeyazYüksek yapışma mukavemetli, kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış granit yapıştırma harcıdır.
Brüt beton, tuğla, gaz beton, bims duvarlar üzerine granit, mermer, doğal taş v.b. yapıştırılmasında kullanılır.
4 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1 cm)

seramik-yapistirma-rapid

G-FİX-RAPIDPOWER C2FT- Power HızlıKimyasal katkılı, kayma özelliği azaltılmış, hızlı sertleşen çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.
Kısa sürede trafiğe açılması gereken mekanlarda küçük ve orta boyuttaki seramiklerin yapıştırılmasında kullanılır.
5 m² /25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,8 cm)

SIVA HARÇLARI

genel-amacli-astar
GENEL AMAÇLI ASTAR

L-PRIMER-ST-Akrilik esaslı, zeminin aderansını arttırmak ve daha iyi bir yapışma sağlamak amacıyla kullanılan, su bazlı, kullanıma hazır, genel amaçlı astar

brut-beton
BRÜT BETON-SIVA ASTARI

L-PRIMER-PLAST-Akrilik emülsiyon esaslı,mineral dolgulu, solvent içermeyen, iç ve dış cephelerde brüt beton gibi pürüzsüz yüzeylerde yapışma mukavemetini arttıran, brüt beton-sıva astarı

isi-yalitim
ISI YALITIM SIVA HARCI

W-PLAST-THERM- Elyaflı Perlitli BeyazÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli perlitli ısı yalıtım sıva harcıdır.
Dış cephelerde asmolen, brüt beton, tuğla, gaz beton, bims, briket duvarlar üzerine el ile uygulanır.
4 m² / 10 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1cm)

ince-perdah
İNCE PERDAH HARCI

W-PLAST-200- Elyaflı BeyazÇimento esaslı, toz elyaf ve kimyasal katkılı, su ve rutubete dayanıklı, yüksek kaplama özellikli, hem iç hem dış cephelerde yüzeyi boyaya hazır hale getirmek için pürüzsüz yüzey sağlayan, beyaz ince perdah harcı

ince-siva-800
İNCE SIVA HARCI

G-PLAST-800- Perlitli GriÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, perlitli ince sıva harcıdır.
İç ve dış cephelerde kaba sıva-sıva üzerine el ile uygulanır.
18 m² / 35 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,5 cm)

KABA SIVA HARCI G-PLAST-2000
KABA SIVA HARCI

G-PLAST-2000- Elyaflı GriÇimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılı, hem iç hem dış cepheler için, el ile uygulanabilen, gri kaba sıva harcı.

ince-siva-w-800
İNCE SIVA HARCI

W-PLAST-800- Perlitli BeyazÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, perlitli ince sıva harcıdır.
İç ve dış cephelerde kaba sıva- sıva üzerine el ile uygulanır.
18 m² / 35 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,5m)

siva-harci-1200
SIVA HARCI

G-PLAST-1200- Elyaflı GriÇimento esaslı, elyaf, perlit ve kimyasal katkılı, su ve rutubete dayanıklı, hem iç hem dış cepheler için, el ile uygulanabilen, gri sıva harcı

ince-siva-g
İNCE SIVA HARCI

G-PLAST-POWER- Elyaflı Perlitli BeyazÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli, perlitli ince sıva harcıdır.
İç ve dış cephelerde kaba sıva-sıva üzerine el ile uygulanır.
18 m² / 35 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,5 cm)

siva-harci-w-1200
SIVA HARCI

W-PLAST-1200- Elyaflı BeyazÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli sıva harcıdır.
İç ve dış cephelerde asmolen, brüt beton, tuğla, gaz beton, bims, briket duvarlar üzerine el ile uygulanır.
9 m² / 35 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1 cm)

ince-siva-w
İNCE SIVA HARCI

W-PLAST-POWER- Elyaflı Perlitli BeyazÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli, perlitli ince sıva harcıdır.
İç ve dış cephelerde kaba sıva-sıva üzerine el ile uygulanır.
18 m² / 35 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,5)

makina-sivi-harci
MAKİNA SIVA HARCI

G-PLAST-MACHINE- Elyaflı GriÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli makina sıva harcıdır.
İç ve dış cephelerde asmolen, brüt beton, tuğla, gaz beton, bims, briket duvarlar üzerine makina ile uygulanır.
9 m² / 35 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1 cm)

saten-perdah
SATEN PERDAH HARCI

W-PLAST-FINISH- BeyazÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı saten perdah harcıdır.
İç ve dış cephelerde ince sıva üzerine boya öncesi pürüzsüz yüzey elde etmek için el ile uygulanır.
20 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 0,1 cm)

makina-sivi-harci-w
MAKİNA SIVA HARCI

W-PLAST-MACHINE- Elyaflı BeyazÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli makina sıva harcıdır.
İç ve dış cephelerde asmolen, brüt beton, tuğla, gaz beton, bims, briket duvarlar üzerine makina ile uygulanır.
9 m² / 35 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1 cm)

mantolama-siva
MANTOLAMA SIVA HARCI

G-PLAST-MANTO- GriÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli perlitli ısı yalıtım sıva harcıdır.
İç ve dış cephelerde asmolen ve ısı yalıtım levhaları üzerine sıva filesi kullanarak el ile uygulanır.

dekoratif-siva
DEKORATİF SIVA HARCI

W-PLAST-DECO- BeyazÇimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı dekoratif sıva harcıdır.
Dış cephelerde dekoratif yüzey elde etmek için kaba-ince sıva üzerine el ile uygulanır.

Derz Dolgu Harçları

derz dolgu C-FUGA-ST cg1 49X35X10
DERZ DOLGU HARCIC-FUGA-ST/CG1- StandartÇimento esaslı, su itici özelliğe sahip 30 farklı renk seçeneğine sahip derz dolgu harcı ( CG1 )

derz dolgu C-FUGA-SILFLEX cg2wa 49X35X10
C-FUGA-SILFLEX CG2WA- SilikonluAzaltılmış Su Emme ve Yüksek Aşınma Dayanımı İlave Nitelikli Geliştirilmiş, Silikon Katkılı, Yüksek Performanslı Çimento Esaslı Derz Dolgu Malzemesi (CG2WA)

derz dolgu C-FUGA-FLEX cg2w 49X35X10
C-FUGA-FLEX CG2W- FlexAzaltılmış su emme, ilave nitelikli geliştirilmiş çimentolu derz dolgu malzemesi

derz dolgu C-FUGA-POOL cg2wa 49X35X10

C-FUGA-POOL CG2WA- AntibakteriyelAzaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı ilave nitelikli geliştirilmiş, küf ve mantar oluşumuna dirençli, yüksek performanslı, çimento esaslı, 30 farklı renk seçeneğine sahip derz dolgu malzemesi (CG2WA)

Tamir Harçları

GROUT-MONTAJ2
GROUT – MONTAJ TAMİR HARCI

G-GROUT-RAPID- gri hızlıÇimento esaslı, polimer takviyeli, yüksek mukavemetli, büzülme – genleşme yapmayan, kendiliğinden yayılabilen, su ve rutubete dayanıklı, donma-çözünmeye dayanıklı, güçlendirilmiş özellikli, hızlı priz alan, grout-montaj-tamir harcı

GROUT-MONTAJ
GROUT – MONTAJ TAMİR HARCI

G-GROUT-ST- griÇimento esaslı, polimer takviyeli, yüksek mukavemetli, büzülme – genleşme yapmayan kendiliğinden yayılabilen, su ve rutubete dayanıklı, donma-çözünmeye dayanıklı, güçlendirilmiş özellikli, grout-montaj-tamir harcı

Sıva G-REPAIR-1200 elyaflı gri 49X35X10-1
KALIN TAMİR HARCI

G-REPAIR-1200- Elyaflı GriHızlı sertleşen çimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli yapısal olmayan kalın tamir harcıdır.
İç ve dış cephelerde asmelon,brüt beton, tuğla, gaz beton, bims, briket duvarlarda tamir amaçlı el ile uygulanır.
6 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1cm )

Sıva G-REPAIR-800 elyaflı gri 49X35X10-1
İNCE TAMİR HARCI

G-REPAIR-800- Elyaflı GriHızlı sertleşen çimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılı, elyaf takviyeli yapısal olmayan ince tamir harcıdır.
İç ve dış cephelerde asmelon, brüt beton, beton, tuğla, gaz beton, bims, briket, duvarlarda tamir amaçlı el ile uygulanır.
12 m² / 25 kg turbo (Uygulama kalınlığı: 1 cm)