Durabet

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %11-13
İnce Agrega Hacmi % 32-34
İri Agrega Hacmi % 37-39
Karışım suyu hacmi % 11-12
Kimyasal Katkı Hacmi % 0,3-0,5

HAZIRLANIŞI

Ulusal ve Uluslar arası standartlara göre yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel sistemle üretimi yapılan bir üründür. Üretim esnasında her harman ve üretim sonrası pompa ucuna kadar her transmikserin kalite planı çerçevesinde taze beton özellikleri kontrol altında tutulmaktadır.

PRİZ SÜRESİ

DURABET® üretiminde kullanılan özel seçilmiş Polimer katkılar ile minumum 2 saat kıvam korumasına sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

Minumum C 40 dayanım sınıfında üretilir,
Düşük su / çimento oranı sayesinde geçirimsizlik ve minimize edilmiş çatlak gelişimine sahiptir,
Özel dizayn edilmiş çimento ile düşük ısı gelişimi,
Çevresel etkilere karşı maksimum performansa sahip olup 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı bir betondur.

KULLANIM ALANLARI

Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen yapılarda,
Su altı ve yer altı suları ile temas eden yapılarda,
Viyadük, yol, tünel, tüp tünel, köprü vb sanat yapılarında,
Temel ve altyapı inşaatlarında,
Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda.

KULLANILDIĞI YAPI

100 yılın projesi Marmaray batırma tüp tünel,
İstasyon ve bağlantı yapıları,
Mimar Sinan Camii – Batı Ataşehir.

Elastic

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %13-14,
İnce Agrega Hacmi %.35-40
İri Agrega Hacmi % 30-35
Karışım suyu hacmi % 14-17
Kimyasal Katkı Hacmi % 0,4-0,8

HAZIRLANIŞI

Seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel kontrollü üretimi yapılan bir betondur. Serbest yayılma değeri 65-75 cm, T50 süresi 3,5 -5 sn aralığında, Viskositesi minumum 8 sn değerine sahip, Yatay da 7 mt. her iki yönlü eşit yükselebilen, yatay dökümlerde 10 mt ayrışmadan yayılabilen speklere sahiptir. Özel olarak dizayn edilmiş sabit, city pump’lar ve fleksıbl borularla zor döküm şartlarına betonunun transferinin sağlanması mümkündür.

PRİZ SÜRESİ

Elastic betonunun yayılma,viskosite,fiziksel özellikleri ve reolojisini koruma süresi minumum 2 saat, Normal hava şartlarında Kalıp alma süresi 16 saattir.

ÖZELLİKLERİ

Minumum C 35/45 dayanım sınıfına sahip,
Yatay ve dikeyde uzun mesafelere transferi yapılabilen,
Vibratör gerektirmeden en sık elemanlara bile kendiliğinden sıkışan ve yerleşen,
Dmax 12 mm agregaya sahip mükemmel yüzey kalitesi veren özel üründür.

KULLANIM ALANLARI

Yoğun donatılı yapılarda,
Yüksek kalitede yüzey pürüzsüzlüğü istenilen yapılarda,
Güçlendirme yapılarında,
Zor döküm koşullarında,
Geçirimsizlik ve kalıcılık gerektiren yapılarda,
Vibrasyonun uygulanamadığı durumlarda (Su altı yapıları),
Ofis, konut ve sanat yapılarında.

KULLANILDIĞI YAPI

Büyük İstanbul içme suyu,
İkinci merhale projesi,
Boğaz geçisi boru dolgu betonları,
MEB okul güçlendirme projeleri,
Spine tower maslak projesi,

Hazır Beton

Hazır Beton tesislerimizde TS EN 206 – 1 ve TS EN 206-1Sin uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart TS 13515 standardına uygun olarak istenilen sınıf ve kıvamda her cins beton üretilmektedir.

BETON KATEGORİLERİ
SINIFI
KIVAMI(Çökme Sınıfı)
STANDART BETONLAR
C8
C12
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
YÜKSEK MUKAVEMETLİ BETONLAR
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
C100/115
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
HAFİF BETONLAR
LC14
LC16
LC18
LC20
LC25
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
AĞIR BETONLAR
HC25
HC30
S1-4
S1-4
ŞAP BETONLARI
ŞAP 200
ŞAP 250
ŞAP 300
ŞAP 350
ŞAP 400
ŞAP 450
ŞAP 500
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
SHOTCRETE BETONLARI
SHT 300
SHT 350
SHT 400
SHT 450
SHT 500
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
SIVALAR
HZ. YAŞ SIVA
S1-4

Repabet

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %12-14
İnce Agrega Hacmi % 30-34
İri Agrega Hacmi % 37-40
Karışım suyu hacmi % 12-13
Kimyasal Katkı Hacmi % 0,7-1,0
Mikrofiber

HAZIRLANIŞI

Özel geliştirilmiş kimyasal ve mineral katkılar ile seçilmiş, stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel kontrollü üretimi yapılan markalı bir üründür.

PRİZ SÜRESİ

REPABET® başlangıç kıvam korumasına ve işlenebilirliğe sahiptir. Priz süresi ayarlanabilir. Erken yüksek basınç ve eğilme dayanımı gösterir.

ÖZELLİKLERİ

Çok akıcı kıvamda,
Aşınma dayanımı yüksek,
Erken yüksek eğilme dayanımı, kontrol edilebilir çatlak gelişimi,
Donma çözülme etkisine karşı dayanıklılık ve servise açılma süresi kısa olan bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

Apron ve pist tamirlerinde,
Beton yol tamirlerinde,
Endüstriyel zemin tamirlerinde ve
Hızla kullanıma açılması gereken tüm zemin tamirlerinde.

Skybet

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %13-15
İnce Agrega Hacmi % 30-35
İri Agrega Hacmi % 35-40
Karışım suyu hacmi % 14-17
Kimyasal Katkı Hacmi % 0,3-0,6

HAZIRLANIŞI

Seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel kontrollü üretimi yapılan bir betondur. Isı gelişim değerleri kontrol altına alınabilen, dmax 12 ve 22 mm olarak üretilebilen, İşlenebilirlik olarak slump değeri S3-S5 yada SCC özelliğine sahiptir. C 50/60 – C 100/115 dayanım sınıflarında hazırlanabilen, dikey ve yatay da uzun mesafelere kolayca transfer edilebilen özel ürünlerdir.

PRİZ SÜRESİ

SKYBET® minumum 2 saat kıvam korumasına sahiptir. Priz süresi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

ÖZELLİKLERİ

Düşük su / çimento oranı sayesinde yüksek dayanım,
Kontrol edilebilen ısı gelişimi sayesinde düşük içsel gerilim ve minumum mikro çatlak gelişimi,
Hızlı kalıp alma süresi, uzun mesafelere ve yüksek katlara kolay pompalama ve yüksek kalıcılık.

KULLANIM ALANLARI

Yüksek katlı ofis ve konut yapıları,
Yatayda ve düşeyde uzun mesafelere döküm gerektiren yapılar,
Yüksek dayanım ve kalıcılık gerektiren yapılar,
Erken dayanım ve kalıp alma süresi istenen yapılarda,
Çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen yapılarda.

KULLANILDIĞI YAPI

Spine Tower projesi – Maslak
42 Maslak projesi – Maslak
CZK Çiftçiler kompleksi – Zincirlikuyu
Tepe Prime – Ankara
Bomonto Arista Business – Şişli
Ağaoğlu 212 – Mahmutbey

Whitebet

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

Beyaz Çimento ve Beyaz filler malzeme %20 – 22
İnce Agrega Hacmi %30 – 32
İri Agrega Hacmi %30 – 32
Karışım suyu hacmi %16 – 18
Kimyasal Katkı Hacmi %0,4 – 0,5

HAZIRLANIŞI

WHITEBET’in alışılagelmiş gri betondan ayıran en temel özelliği doğal beyazlığıdır. Betona bu beyazlığı veren, hammaddelerin rengi ve saflığıdır. Betonda kullanılacak hammaddelerin kaynağı, şekli, saflık ve rengindeki herhangi bir önemli değişim betonun görünümünde ve renginde büyük farklılıklara yol açabileceğinden malzemelerin kontrollü şekilde temin edilmesi ve stoklanması çok önemlidir. Ayrıca beton üretiminde, nakliyesinde ve yerine yerleştirilmesi esnasında kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem arzetmektedir. Brüt beton yüzeyler elde etmek için minimum S4 kıvamında üretilen betonlar ayrışma ve segregasyona uğramadan hazırlanan brüt kalıplara yerleştirilmelidir.

ÖZELLİKLERİ

Minumum C 30 / 37 dayanım sınıfına sahip WHITEBET,
CIE renk skalasına göre %72 – 78 beyazlıkta üretilebilmekte, kullanım amacına uygun oluşturulacak karışım dizaynı ile beton durabilite testlerinde istenilen limit değerleri sağlayabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

WHITEBET, sanatla mimariyi, sanatla mühendisliği ve teknolojiyi bağdaştırma özelliğiyle modern yerleşim alanlarında birçok büyük projede kullanılmaktadır.

KULLANILDIĞI YAPI

Kahramanmaraş Belediyesi yeni hizmet binası projesinde
Taşıyıcı betonarme elemanlarında ve
Dekoratif amaçlı birçok projede WHITEBET kullanılmıştır.